Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2020 tonen

Het probleem van de theologie.

 Waardoor heeft de theologie een probleem? Theologie betekent letterlijk: de leer (logos) over God (theos). Je kunt ook zeggen: de kennis (die altijd in woorden vorm krijgt) omtrent God of goden. Voor een Christen kan alleen gelden: theologie is ware, betrouwbare kennis van God; de drie-enige! Hoe en waarlangs is die kennis verkrijgbaar? Ze is niet te koop. Ze ontstaat niet in of vanuit enig mens. Omdat elk mens zich van nature, vanuit zijn eigen aard, van God afkeert. Of anders gezegd: God de rug heeft toegekeerd sinds de zondeval van onze voorouders Adam en Eva in wie wij allemaal vertegenwoordigd waren. Zij waren ons verbondshoofd. Omdat ze één waren in hun samenleven (huwelijk).  Omdat wij allemaal, gelovigen en ongelovigen, God de rug hebben toegekeerd kunnen we nog wel samen Gods wereld leren kennen. Dan is het goed om die wereld als schepping te leren waarderen. Om er zorgvuldig mee om te gaan. Om als rentmeester in verantwoordelijkheid de schepping te beheren en te besturen. V