Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2021 tonen

Harmonie tussen geloof en wetenschap: het Meesterwerk

Het boek van Rolie Barth: De kosmos en het leven, een Meesterwerk. Uitg. Buijten en Schipperheijn. 2021 In dit boek pleit de schrijver voor voor een herziene evolutietheorie die meer nadruk legt op een planmatige en daarom doelgericht verlopen evolutieproces. Hij zoekt daarbij naar een natuurlijke verbinding tussen geloof en natuurwetenschap. Aldus de ondertitel van het boek. Het is een verfrissend boek geworden waarin elke geïnteresseerde lezer zeer veel kan vinden over bouw en functioneren van levende wezens. De welhaast onbegrijpelijke samenhang tussen DNA, RNA's, eiwitsynthese, andere biomoleculaire processen samen met de ongelofelijk ingewikkelde structuren van levende cellen worden op een heldere, doordachte manier uit de doeken gedaan. Met vele prachtige illustraties. De schrijver komt door zijn doelstelling dichter in de buurt van de zgn. ' Intelligent design'. Uit de titel van zijn boek blijkt meteen dat hij overtuigd is van God als Schepper van het al. Het geloof

Een fantastische evolutietheorie (Darwin)?

 De heer G.J. van Haasteren is de schrijver van een bijzonder boekje: Over het licht. Het schijnt een deeltje in een serie: Natuurkundekritieken. In het slotwoord van dit boekje troffen mij enkele zinnen: Dat ruimtelijk bestaan per definitie waarnemingsbeeld is, houdt ook in dat de wereld pas bestaat vanaf de eerste waarneming, dus, dat de mens de enige waarnemende geest is, vanaf de eerste mens. En tijd en ruimte zijn dus ook niet ontstaan bij de oerknal maar bij de schepping van de mens.    Bovenstaande gedachten lijken me uiterst zinvol als je uitgaat van menselijk kenvermogen. Alleen openbaring door een hoger geestelijk wezen kan hierin verandering teweeg brengen. Zo'n hoger geestelijk wezen zou een engel of een god kunnen zijn. Nu weten we uit de Bijbel dat de God en Vader van onze Here Jezus Christus zich aan mensen geopenbaard heeft. Alleen Hij heeft bekend gemaakt wat er, voordat een mens op aarde verscheen, gebeurd is. Of beter: wat Hij gedaan heeft. En wat Hij deed, deed