Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2022 tonen

Voorlopige beoordeling van de evolutietheorie.

  1. Algemene opmerkingen. 1.1 Is het nu enigszins mogelijk om alle ontdekte gegevens binnen de geologie te plaatsen en te begrijpen als we uitgaan van de bijbelse Openbaring als de waarheid van Gods Woord?   Deze openbaring is nooit in tegenspraak met wat wij ontdekken binnen de wetenschappen! We moeten binnen de  natuurwetenschap  deze ontdekkingen in samenhang met de  geologie  (natuurwetenschap + historische wetenschap) beschrijven!  Na de schepping van de aarde en al de daarop levende wezens in de lucht, in het water, in de grond en op de grond was de aarde een vredig landschap met een goede laag vruchtbare grond. Daardoor was bomen- en plantengroei mogelijk evenals al het leven in de grond. God schiep mensen, planten en dieren in 'volwassen' toestand. God kon praten met Adam. De dieren vertoonden natuurlijk gedrag zodat Adam ze namen kon geven die bij dat gedrag pasten ("olifant", "rat", "muis", "mol", "leeuw", "k

Vragen bij het cladistische systeem.

  1. Eigenschappen van de drie       domeinen: Bacteria:                                              Archaea:                                                     prokaryoot                                           prokaryoot                                      circulair chromosoom                         circulair chromosoom                     70S-ribosomen                                    70S-ribosomen                                          -                                                  introns tussen de genen                   anders                                                  RNA-polymerase en transcriptiefactoren   membraanlipiden vetzuur-esters         membraanlipiden: isopreno├»den                                                Eukaryota:                                                                                                 celorganellen met membranen kern met lineaire chromosomen  70S of/en 80S-ribosomen  introns tussen de genen  RNA-polymerase en transc

De boom van het leven.

  De vernieuwde 'levensboom ('tree of live'). De boom van Darwin is toe aan een “eenentwintigste-eeuwse  upgrade ”, aldus sommige auteurs. Het is tijd, zeggen ze, voor “een nieuw systeem van evolutionair boomdenken”. Boom 2.0 moet meer een netwerk dan een boom worden.  Zie dekennisvannu.nl/site/artikel/Darwins-boom-des-levens-heeft-een-update-nodig--/9191 1 De "levensboom". De organismen kunnen op diverse manieren met elkaar verbonden worden. Dit gebeurde in vroeger eeuwen op grond van anatomische overeenkomsten. Planten en dieren werden ingedeeld in  geslachten, families, orden, klassen en stammen (fyla). Tegenwoordig worden alle levende wezens vaak opgenomen in een zgn.  cladistiek  gebaseerd is op  1. fylogenie (afstamming) 2. moleculaire fylogenetica (DNA en andere genetische informatie). Zo ontstaan  cladogrammen.   In een cladogram worden soorten of grotere groepen hi├źrarchisch geordend op basis van evolutionaire achtergronden en ontwikkelingen. Dit gebeur