Doorgaan naar hoofdcontent

Dwaze theologen

Afgelopen week (ma. 3 aug.) stond er in het ND een verslagje van de Gereformeerde kerkdienst in Emmen die via internet werd uitgezonden.
De reeds vrij hoog bejaarde predikant besteeg de preekstoel met in zijn uitgestrekte hand het boekje OER. Hij prees de kerkleden lezing van dit boekje aan. De preek ging over de schepping.

Het ergste wat denkbaar is: een theoloog die denkt de waarheid te kennen (logos is woord, kennis)  en de gelovigen afleidt van het rechte pad.
Het rechte pad:
Laten we beginnen met Gen. 1:1 God schiep hemel en aarde.
De aarde was omgeven met een watermantel en Gods Geest zweefde over het water.
Er was geen sprake van een afkoelende vuurbal.
Met bliksemschichten en donderslagen.
En vuurspuwende vulkanen. Miljarden jaren lang.
Terwijl in een "oersoep" van samenklonterende macromoleculen de eerste levende cellen ontstonden.
Welke fantast bedenkt zulke onzinnigheden!
Die eerste levende cellen moeten dan een soort cyanobacteriën geweest zijn.
Cyanobacteriën die ongeveer even ingewikkeld gebouwd zijn als plantencellen en dierlijke cellen.
Ze hebben dan wel geen celkern maar wel een ingewikkeld gebouwde celmembraan die bestaat uit lipoproteïnen (soort eiwitten) met specifieke openingen.
Daarnaast endoplasmatisch reticulum versierd met kleine knopjes microsomen. Nodig voor de eiwitsynthese en fotosynthese.
Vervolgens de hele batterij nodig om eiwitten, enzymen en de grondstoffen daarvoor te maken.
Daarom DNA met duizenden tripletten Adenine, Cytosine, Guanine en Thymine. Die vier stoffen moeten ook eerst weer gemaakt worden. En dat allemaal met boodschappers die reizen van kern naar microsomen.
Drie soorten boodschappers: tRNA, mRNA en rRNA.
Waar komen al die wonderlijk specifiek georganiseerde strengen bestaande uit duizenden macromoleculen vandaan?? Geen natuurwetenschapper die het weet!
Behalve de bouwstoffen moeten er ook geregeld worden waar al die duizenden stoffen gemaakt worden; wanneer en hoeveel. En wie wijst ze de weg door de doolhof van het cytoplasma?
Om alles goed bij elkaar te houden is er nog een vrij dikke celwand van polysachariden nodig.
Waarschijnlijk moeten er ook nog reservestoffen worden opgeslagen om een goede ontwikkeling mogelijk te maken.
Dit is nog maar het begin van het verhaal. Bacteriën kunnen zich razendsnel delen (mitose).
Dat proces moet op perfecte manier in tijd en samenhang worden geregeld.
Chromosomen opgerold, elastische draden gevormd met polen die de chromosomen naar zich toe trekken enz, enz.
Voldoende nieuw celmembraan produceren en celwand bouwen en laten insnoeren.
Na enige tijd zijn er voldoende cyanobacteriën om het water waarin ze leven goed te vergiftigen!

De kans op het ontstaan van een levende cel uit levenloze materie is een 10 met 100 of 200 nullen. 
D.w.z. de kans is nul.
Elke natuurwetenschapper weet dat!

Daarna lezen we Gen. 1:3 God zeide: er zij licht.
God spreekt. Dan doet het WOORD zijn werk. Dan komt er licht
Licht is een elektromagnetische golf. Wat is elektriciteit? Wat is magnetisme? 
Elektriciteit reist als elektronen door koperdraadjes onze huizen binnen. Maar hoe kom je aan elektronen? Elektrische lading ontstaat ook als je over bepaalde stoffen strijkt of je kam door je haren haalt.
Maar hoe combineer je magnetisme zo met elektriciteit dat er een dubbele golf ontstaat?

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Lichtgolf.jpg/200px-Lichtgolf.jpg

Een golf die met een snelheid van 300.000 km per seconde voortraast.
Natuurwetenschappers begrijpen het ook niet. Ze denken dat licht een golfverschijnsel is of bestaat uit superkleine deeltjes (energiepakketjes, fotonen).
Zichtbaar licht zien we in de regenboog van donkerrood tot paars-violet. Voor het rood heb je nog langere golflengten die warmte opleveren (infrarood). Zonder dat waren we niet geboren. Voorbij het donkerpaars komt nog het ultraviolet met nog kortere golflengten.
Dit alles harmonieert met vele natuurverschijnselen:
bladgroenkorrels absorberen vooral rood en blauw licht. Zonder dit geen groei; geen voedsel.
Veel insecten zijn gevoelig voor ultraviolet licht. Zonder dit te weinig bloembestuiving.
Bruinwieren en roodwieren hebben speciale chromatoforen (gekleurde pigmenten) die het licht overbrengen op de bladgroenkorrels. Roodwieren kunnen dieper groeien omdat het rode pigment vooral blauw licht opneemt.
Elektronen zijn elementaire deeltjes. Niemand weet hoe ze ontstaan. Maar als ze uit een hogere energiebaan naar een lagere tuimelen ontstaat er licht!
Maar hoe zijn die energiebanen bepaald. Altijd blijft gelden:
The greater the island of knowledge, the longer the shoreline of wonder. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Standard_Model_of_Elementary_Particles.svg/260px-Standard_Model_of_Elementary_Particles.svg.png

Deze deeltjes kunnen worden waargenomen dicht bij de lichtsnelheid. Er zijn 3 generaties materiedeeltjes. De rechtse rij zijn krachtdeeltjes. Alle 12 materiedeeltjes hebben nog elk hun antideeltje.
B.v. het e- heeft als antideeltjes e+
Maar hoe zit het nu met het higsdeeltje? Is het in 2012 ontdekt?
Groot probleem: waar is het zwaartekrachtdeeltje?
Niets normaler dan de alledaagse zwaartekracht. Maar we weten niet hoe het wordt veroorzaakt!
Bij komend probleem: het deeltjesmodel harmonieert niet met de relativiteitstheorie van Einstein.
Daarom is er de snaartheorie ontwikkeld. Niemand weet nog precies hoe die in elkaar steekt.

Volgens de geleerden ontstaat zonlicht door kernfusie. Bij zeer hoge temperatuur. 
Fusie van waterstof- en heliumatomen. Met behulp van de meest ingewikkelde technische apparatuur lukt dit de mens nog steeds niet.
Stel je voor dat het licht iets anders georganiseerd was. Zou er dan iets leefbaars op aarde ontstaan zijn?
Even wonderlijk is het met magnetisme. Het aardmagnetische veld is precies goed afgesteld. Vogels en mensen maken er gebruik van om hun reisdoelen te halen. Misschien nog veel andere dieren. Sommige vlinders misschien die heen en weer naar Spanje reizen. Zoals de Atalanta.
Als je een koperdraad door een magneetveld beweegt ontstaat er stroom. Als een metaaldraad door een elektrisch veld beweegt ontstaat er magnetisme. Hoe verklaar je dat?
In de loop van de aardgeschiedenis is het aardmagnetische veld tientallen keren omgewisseld. Noordpool werd Zuidpool en visa versa. Dit gebeurde tijdens perioden van continent-verschuiving waarbij Amerika en Europa uit elkaar gleden. En andere continenten ook trouwens. Niemand weet waardoor en waarom! (die omwisseling, bedoel ik).

Daarna lezen we Gen. 1:3  God zeide: daar zij een uitspansel in het midden van de wateren.
Dat lijkt ons eenvoudig. Er is de dampkring. De waterdamp daarin weerkaatst het blauwe licht van de zon (en 's avonds of soms ook 's morgens) het rode licht.
Maar die dampkring is heel gecompliceerd opgebouwd. Zonder die structuur zouden er geen wolken gevormd worden en geen regen of sneeuw op aarde vallen. (ik hoop daar later nog eens op terug te komen)

Op de 3e dag zegt God: Dat de wateren op één plaats samenvloeien en het droge tevoorschijn komt.
Dat moet een enorme gebeurtenis geweest zijn. Landmassa's komen tevoorschijn. Niemand die weet hoe snel dat ging. Niemand die weet hoe die "continenten" er uit zagen. Niemand die weet hoe diep de zeeën waren en hoe hoog de bergen (heuvels). Waaruit bestond het droge? Gesteenten, zand, grind, klei, kalk?? Voor uitbundige plantengroei is voedselrijk zand/klei/leemgrond nodig.
De planten en bomen groeien in het licht vanuit de hemel. Niemand kan weten hoe dat kon.
Het was een vruchtbare aarde zonder dat er een miljoenen jaren durend proces  van erosie van rotsen noodzakelijk was. En sedimentatie daarna.

De geschapen lichtgevende hemellichamen komen op de 4e dag tevoorschijn.
Waren ze er al voor die tijd zonder licht te geven? Was het heelal al klaar toen God hemel en aarde schiep? Zou kunnen!
De waterdieren komen op de 5e dag tot leven. Ook zij moeten leven van plantengroei als basis van de voedselketens. Moeten zoogdieren daarvoor terug gegaan zijn naar het water om te leven als walvissen? Zeehonden? Walrussen en zeeolifanten? Of dolfijnen? Bewijs dat eerst maar eens zonder dat vanuit je "logisch" fantaserend brein te beredeneren.
Op de 6e dag schept God door de Zoon het vee, de wilde dieren en de mens (man en vrouw).
Later (na de  naamgeving van de dieren door de mens) blijkt dat de vrouw uit een rib van de man geschapen is. De periode van naamgeving zal wel even geduurd hebben!
Laat nu vooral vast staan dat de mens die kan denken, praten, rekenen, lezen, schrijven, tekenen, schilderen, lachen en liefhebben een geestelijk wezen is. Of beter: een eenheid van geestelijk-lichamelijk leven. 
En dat het geestelijke nooit uit het lichamelijke (dierlijke) kan ontstaan.

Als we nu terugzien op de eerste "week" blijkt het vrij onzinnig om de theïstische evolutieleer bij te vallen. 
Om te beginnen is het een waanidee om alle energie die opgeslagen ligt in het hele heelal samengebald te denken in een onmeetbaar klein punt. 
E=mc2.  c=3.10 meter per sec.   Dus 1 kg.-massa produceert 9.1016  joule.  
Probeer nu maar de massa van alle planeten van ons zonnestelsel en de massa van zon en maan bij elkaar te tellen. Dan vermenigvuldigen met een miljard voor alle sterren in de Melkweg.  Dan bedenken dat er minstens een miljard sterrenstelsels zijn (of veel meer). Daarbij komen nog de massa's van miljarden 'zwarte gaten' die verondersteld worden ook in de Melkweg aanwezig te zijn. En in andere miljarden sterrenstelsels. En daarbij wordt er nog verondersteld dat er anti-materie bestaat. Tenslotte al die totale energie denken in een oneindig klein punt. Wat gebeurt er als dit punt uit elkaar barst?  Waardoor eigenlijk?
Was dit al honderden keren vaker gebeurd (na weer samenballing van het eerder bestaande AL?) ?
Een RK priester schijnt het ontdekt te hebben. Hij verwijderde het "deksel" van dit grootste geheim aller tijden.
Opm. dit niet verwarren met werkelijke ontdekkingen van een vroegere collega, de monnik MENDEL. Hij ontdekte de ware wetten voor de overerving van eigenschappen bij erwten.

Na de OERKNAL ontstonden binnen miljardsten van sec. de eerste elementaire deeltjes. Waardoor eigenlijk? Ja, door lichte verstoringen. Wat zijn dat ? Na het uiteenvliegen op bijna onmeetbare snelheid ontstonden er samenklonteringen van nog kleinere deeltjes. Welke? Waardoor gebeurde dat?
Door knallen, botsen en klonteren kun je toch geen wonderlijk gestructureerd heelal laten ontstaan!?
Er zijn moderne kunstenaars die op vergelijkbare manier hun "kunstwerken" doen ontstaan waarvoor licht gestoorde financiële hoogvliegers bereid zijn daarvoor miljoenen neer te tellen. Zo brengt de ene knal vele andere voort!
De eminente geleerde natuurwetenschapper Cees Dekker weet natuurlijk wel dat het hele oerknal-verhaal niet stoelt op natuurwetenschappelijke bewijsgronden. Welke experimenten zouden hij en zijn collega's willen uitvoeren om met zinvolle conclusies te komen op het gebied van ontstaan van het heelal, planten, dieren, mensen en andere levende wezens? 

Bestudeer nu verder maar via Wikipedia hoe de wereld van elementaire deeltjes er uit ziet. Verbaas je over de fijnzinnige structuur ervan en de krachten die ze onderling samenbindt.
En hoe de natuurconstanten precies zo afgesteld zijn dat deze wereld kan blijven bestaan. Het totaal gedragen door GODS KRACHT, Gods WOORD.
Hebr. 1 zegt: God sprak tot ons door de Zoon ........... door Wie Hij de wereld geschapen heeft. Hij is de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen DIE ALLE DINGEN DRAAGT DOOR HET WOORD VAN ZIJN KRACHT.  

Laat daarom een bejaarde (of jonge) dominee het Oer-boekje maar als wegwerpelijk "kleed" in het midden van de gemeente gooien om het te vertrappen.
En laat elke ds. of oudste in de gemeente zich schamen als hij het boekje aanprijst als nuttig voor het geloofsleven! Hopelijk doet hij het uit onwetendheid.

Reacties